23 Nisan 2008 Çarşamba

Nakane Kasumi

Nakane Kasumi
Nakane Kasumi (April 3, 1982) Nakane Kasumi married Japanese baseball player Tsuyoshi Wada December 10, 2005. Then she gave birth to her first daughter September 13, 2006.